Stiller seg bak de streikende i vaktbransjen

– YS støtter de streikende Parat-medlemmene i Avarn Security og Securitas, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud med en rødbrun murbygning i bakgrunnen.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS

Derfor er det streik i vaktbransjen

– Vi synes det er beklagelig at arbeidsgiversiden ikke har vært villig til å imøtekomme rettferdige krav fra våre medlemmer i vaktbransjen, og dermed sendte mange ut i streik, sier Kollerud. 

– Vaktbransjen utfører ansvarsfulle og viktige oppgaver, men opplever likevel å ha sakket akterut i lønnsutviklingen. Ønsket om å rette opp dette er helt betimelig, sier YS-lederen. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?