- Handle hvitt!

– Du, jeg og de fleste handler hvitt. Slik bidrar vi til fellesskapet og sikrer et anstendig arbeidsliv for alle, fastslår YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland. Arkivfoto: Terje Bergersen

Denne uken har Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) startet del to av “Handle hvitt” kampanjen på sosiale medier. Målet er å endre den sosiale aksepten for svart arbeid, gjennom å vise at flertallet handler hvitt.

SMSØ består av YS, LO, Unio, Fellesforbundet, NHO, KS, Byggenæringens Landsforening og Skatteetaten. Formålet med SMSØ er å drive forebyggende arbeid mot svart økonomi rettet mot ungdom, forbrukere og innkjøpere.

Dette sier YS om svart økonomi

Staten får 377 milliarder kroner av inntekter gjennom skatter og trygdeavgifter. Det er nesten en tredjedel av statens inntekter. Uten disse inntektene kunne staten ikke finansiert driften av sykehus, sykehjem, barnehager, skoler, universitet, veier og jernbane.

– Kort sagt: Det ville blitt svært ugreit å bo i Norge uten dette spleiselaget, sier YS-lederen!
De fleste nordmenn sier de ikke handler svart, i følge SMSØ.  Det er svært positivt og viser at nordmenn ønsker å bidra til fellesskapet. Unnasluntrerne er i solid mindretall, både på kunde- og tilbydersiden, i følge SMSØ.

– Konsekvensene av svart arbeid er store og rammer den enkelte. De som jobber svart har ikke de samme rettighetene som for eksempel pensjon og sykepenger. Mange av de som jobber svart har lav lønn og arbeider under langt mindre ordnede forhold enn ansatte i det regulerte arbeidslivet, presiserer Berland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?