Svart økonomi

Svart økonomi unndrar store summer fra fellesskapet, undergraver markedet og skaper en underklasse av arbeidsfolk uten rettigheter. Partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et arbeids- og næringsliv med like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler.

Logo moty svart arbeid

Svart økonomi er et stort samfunnsproblem fordi det unndrar store summer fra fellesskapet. Forskningen viser at svart økonomi er et kontantbasert fenomen, drevet av svart arbeid og underrapportering fra salgssteder.

Svart arbeid rammer den enkelte arbeidstaker. De som jobber har ikke tilgang til de samme velferdsytelsene, som pensjon og sykepenger. Mange har lav lønn og jobber under langt mindre ordnede forhold enn de som jobber i det regulerte arbeidslivet.

Svart arbeid kan brukes for å skjule tvangsarbeid og menneskehandel. Svart arbeid kan også skjule og finansiere andre former for kriminalitet. Så lenge vi aksepterer at noen arbeider uten de sosiale rettigheter et regulert arbeidsforhold gir, er vi med på å opprettholde et kriminelt arbeidsmarked. Svart økonomi bidrar til å undergrave markedet for de seriøse virksomhetene. Det betyr både at det er utfordrende å drive seriøst og at arbeidsvilkårene i bransjen presses.

Partene i arbeidslivet samarbeider mot svart økonomi

YS deltar i Samarbeid mot svart økonomi sammen med Skatteetaten, KS, NHO, LO og Unio.

Partene har inngått en samarbeidsavtale med bakgrunn i at vi har en felles erkjennelse av at svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. Vi vil bidra til en utvikling i arbeids- og næringsliv som gir like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler.

Samarbeidet skal arbeide holdningsskapende og forebyggende. Partene ser det som viktig å utveksle kunnskap om svart økonomi og mulige virkemidler samt videreformidle dette, slik at det gir grunnlag for å ta riktige valg. Samarbeidet organiseres gjennom et sentralt forum samt regionale samarbeid. I regionene deltar representanter fra YS-forbundene.

Ti gode råd for å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene

YS har sammen med KS, LO, NHO, Unio og Skatteetaten  har utarbeidet ti gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Anbefalingen består av ti grep som kan vedtas som retningslinjer for innkjøp i regi av kommuner og fylkeskommuner.  Det finnes en rekke gode verktøy for å følge opp seriøsitet i anskaffelser. De ti rådene gir veiledning for når, hvor og hvordan disse verktøyene brukes.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?