- Mye kompetanse forblir udokumentert

En studie gjennomført av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på oppdrag for YS, viser at mye av kompetansen vi utvikler gjennom et helt arbeidsliv ikke blir kartlagt og dokumentert.

Ung kvinne sietter ved datamaskinen. Foto: Maskot
Foto: Maskot

Håvard Lismoen

Fagsjef i YS

– Vi har en lang vei å gå før vi har et godt system som sikrer at arbeidstakere kan få sin arbeidserfaring og kompetanse vurdert på en god måte, sier YS-leder Erik Kollerud.

– På mange måter forteller NIFU-studien oss det vi allerede vet, sier Kollerud og utdyper: 

– Skal vi sikre våre medlemmer, og arbeidstakere generelt, de kvalifikasjonene de trenger for å bli i jobb eller skaffe seg ny jobb i et arbeidsliv som stadig endrer seg, må vi utvikle bedre virkemidler og systemer enn vi har i dag. Et system for realkompetansekartlegging og vurdering er et slikt virkemiddel.

Arbeidsgiver ikke er klar over hvilken kompetanse som finnes i bedriften

NIFU-rapporten analyserer erfaringer med kompetansekartlegging i Norge og diskuterer behov og eventuelle fremgangsmåter for kompetansekartlegginger og vurderinger i lys av situasjonen i dagens arbeidsmarked. 

Bakgrunnen for studien er endringen i betingelser for enkelte grupper av arbeidstakere, som både har lav formell utdannelse og er under økende press som følge av teknologisk innovasjon og digitalisering. 

Arbeidet er basert på en analyse av litteratur og intervjuer med nøkkelpersoner med erfaring fra kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

Studien viser at det er vanskelig for arbeidstakere å synliggjøre den udokumenterte kompetansen de har når de skal søke på nye stillinger, sikre opprykk intern i egen bedrift eller begrunne krav i lønnsforhandlinger. 

Det er også en ulempe for arbeidsgivere som kanskje ikke er klar over hvilken kompetanse som finnes i bedriften eller virksomheten.

Handler om hva vi tilegner oss av erfaringer og ferdigheter

– Dette er en viktig problemstilling, da læring og kompetanse i arbeidslivet handler om mer enn formell utdanning, påpeker YS-lederen.

– Det handler om det vi tilegner oss av erfaringer, ferdigheter, kunnskap og holdninger gjennom deltakelse i arbeidslivet, deltakelse i ikke-formell opplæring som kurs og seminarer både i arbeidslivet og på fritida. Dette er viktig kunnskap som må med når vi skal kvalifisere oss til nytt eller videre arbeid, understreker YS-lederen. 

YS har satt kompetanse på dagsorden de siste årene, både politisk overfor myndighetene og internt i egen organisasjon. Kompetanse er en viktig satsing både for YS og medlemsforbundene i kongressperioden 2018 -2022. 

Våren 2020 inngikk YS et samarbeid om nytt medlemstilbud for kartlegging av kompetanse og karriereveiledning.

– Fagbevegelsen må ta større ansvar for våre medlemmers kompetanse

– Fagforeningene har alltid vært opptatt av kompetansepolitikk, men har tatt lite ansvar for den enkelte arbeidstakers kompetanseutvikling. Hjelp og bistand i forbindelse med enkeltindividets kompetanseutvikling vil være en viktig del av fagbevegelsens rolle i fremtiden, sier YS-lederen. 

NIFU-prosjektet er et forprosjekt som skal brukes som grunnlag for et større forskningsprosjekt i YS-regi. YS vil sammen med teknologiselskapet CXS, arbeidsgiverorganisasjonen Virke og forskningsinstituttet NIFU søke om midler hos forskningsrådet (NFR) til et prosjekt med sikte på å utvikle ny teknologi for realkompetansekartlegging og vurdering.  

– Det å skulle utvikle et helhetlig system for realkompetansekartlegging og vurdering er ikke nødvendigvis en ny ide. Teknologiutviklingen har gjort kvantesprang de siste årene, og kunnskapen vår om hvordan dette praktisk kan gjennomføres har kommet langt, at vi har tro på at nå er tiden inne for å forsøke igjen gjennom ny teknologi og forskning, sier Kollerud.

Håvard Lismoen

Fagsjef i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?