Må tenke nytt på grunn av korona

Koronapandemien gir også muligheter. Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen mener vi må tenke helt nytt om hvordan vi kan fylle på med mer kunnskap, også mens vi er arbeidsledige.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen til høyre sammen med YS-leder Erik Kollerud til venstre. Folk sitter i bakgrunnen.
Hvordan skor vi arbeidstakerne best mulig for møtet med en helt ny tid, når koronapandemien er over? Det spørsmålet diskuterte arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen med YS-leder Erik Kollerud under lanseringen av YS Arbeidslivsbarometer. Foto: Liv Hilde Hansen
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Hvordan skor vi arbeidstakerne best mulig for møtet med en helt ny tid, når koronapandemien er over? Det spørsmålet diskuterte arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen med YS-leder Erik Kollerud under lanseringen av YS Arbeidslivsbarometer.

Arbeidsministeren advarte om at den økonomiske koronakrisen kan komme til å vare lenge etter at vaksinen har kommet. Det mener han er en av de største utfordringene som må løses.

– Alle økonomiske kriser rammer sosialt skjevt. Nesten ubønnhørlig, sa Røe Isaksen med henvisning til noen av funnene i Arbeidslivsbarometeret. 

Mener  trendene i Arbeidslivsbarometeret har blitt forsterket

– Arbeidslivsbarometeret viser at de som tidligere risikerte å falle utenfor arbeidslivet har fått en ytterligere utfordring. Koronakrisen har blitt en forsterker av de trendene vi har sett over tid. Alt har blitt litt kraftigere, oppsummerte YS-lederen.

– Vi må passe enda bedre på og jobbe enda mer med de som sliter med å få seg ny jobb, eller komme inn i arbeidslivet, slik at ikke enda flere faller ut. De som har høy utdanning, hjemmekontor og klarer seg godt trenger vi kanskje ikke bekymre oss så mye for. Arbeidstakere i de mest utsatte bransjene vil nok slite mest med å omstille seg, mente Kollerud.

I høst opphører vedtaket om rett til utvidet permitteringstid

I forbindelse med koronapandemien vedtok regjeringen å utvide perioden for hvor lenge man kan være permittert. Hva som skjer senere i høst er fortsatt uvisst.

Hva kan gjøres for at de som er permittert, eller arbeidsledig kommer tilbake i jobb? Hvordan får vi et arbeidsliv slik det vi hadde før koronapandemien rammet Norge. Arbeidsministeren svarte slik hos YS tirsdag morgen:

– Å tenke at i det øyeblikket denne fasen av koronapandemien er over, vil vi være tilbake der vi var i februar – sånn er det ikke. Det gjør at mange vil føle på en ny og forsterket bekymring nå i høst. Sjansen er stor for at vi må leve med dette i ganske lang tid fremover, sa Røe Isaksen.

– Velferdssystemet vårt er bra, men det er litt rigid; Blir du arbeidsledig skal du søke jobb, noe som kanskje ikke tar så mye tid som før? Hvordan kan vi komme sterkere ut om to til tre år? Det er utrolig viktig at folk som nå har mistet jobben får økt kompetansen. Vi må tenke helt nytt på hvordan vi skrur sammen NAV og utdannings- og kompetansesystemet rett og slett, sa han.

Varsler at midlertidige ordninger skal avvikles

– Situasjonen er veldig uforutsigbar akkurat nå. Derfor er det vanskelig å si noe eksakt om veien videre. Vi må forsøke å stimulere til en langsiktig dreining, der det handler om nye arbeidsplasser og kompetanseutvikling, sa YS-lederen.

Statsråd Røe Isaksen la vekt på at det ikke er mulig å kjøpe seg ut av en langvarig krise, slik alt tyder på at koronapandemien vil bli. Det er rett og slett ikke bærekraftig:

– Mange enkelttiltak har vært smarte, men vi opererer i massiv usikkerhet. Å kjøre på med massive støttepakker til næringslivet har vært helt riktig i denne perioden, men hvis det viser seg at dette strekker seg utover tre, fire år, er det fornuftig å ikke tenke at vi må få alle over kneika. For da er det ingen kneik lenger, men en svær oppoverbakke. Og vi vet ikke helt hva som er på den andre siden.

– Permitteringsregelverket skal tas opp og ned. Det har vi tradisjon for i norsk politikk. En rekke ting er varslet som midlertidige tiltak. Høyere kompensasjonsgrad på dagpenger er midlertidig. Lønnskompenasjonsordningen, med full lønn de første 20 dagene fra staten, er midlertidig og blir avviklet. Noen av ordningene må vi også se på utover høsten, fordi de er midlertidig knyttet til koronakrisen, varslet Røe Isaksen.

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?