YS' kommentar til Forsvarskommisjonen

– Forsvarskommisjonen roper et tydelig varsko. Vi må styrke forsvarsevnen og bygge et større og mer robust forsvar, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

- Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Norges forsvarsevne er ikke tilpasset dette utfordringsbildet, sa Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen da rapporten ble levert regjeringen. Foto: Øyvind Førland Olsen/BFO

– Vi må ruste opp alle sider av Forsvaret. Det kommer til å koste, men vi har ikke råd til å la være, mener YS-lederen.

I dag la Forsvarskommisjonen frem sin rapport. Kommisjonen har vurdert hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske valg og prioriteringer Norge kan ta, slik at vi ivaretar landets sikkerhet på best mulig måte de neste 10 til 20 årene.

YS kjenner igjen budskapet fra Knut Storberget, som har ledet Forsvarskommisjonen. Dette er det samme bildet YS’ tillitsvalgte i Forsvaret har spilt inn til Forsvarskommisjonen.

– Innspillene fra Forsvarskommisjonen må tas på alvor. Budskapet er kjent. Det haster med å løfte det nasjonale forsvaret av landet, sier Skjæggerud.

– Økonomien må raskt på plass. Og det må skje betydeligraskene og på et høyere nivå enn hva Regjeringen har signalisert, mener Jens B Jahren, leder av YS Stat.

Også Forsvarskommisjonen er opptatt av personellsituasjonen

YS har lenge vært bekymret for at Forsvaret har hatt at et høyt frafall av ansatte og svekket utdanningskapasitet har redusert forsvarsevnen over tid.

YS er sterkt bekymret over personellsituasjonen i Forsvaret — YS

– Kommisjonen er konkrete i sine anbefalinger. Jeg er særlig glad for at de så tydelig peker på behovet for å satse på utvikling av personellet. Ja, vi trenger stridsvogner, ubåter og helikoptre, men fundamentet for et sterkt forsvar er menneskene. Det er de som skal betjene utstyret, det er de som skal ut i felt, sier Skjæggerud.

– Antall ansatte må økes hurtigere og det betyr investeringer. Kapasiteten på utdanningen i Forsvaret må raskt opp, på alle nivåer. Her er også Forsvarskommisjonen helt klar i sin tale, påpeker Jens B Jahren, leder av YS Stat.

– Evnen til å behold ansatte må styrkes. Her ligger det gode muligheter for raske tiltak – i dialog med de organisasjonene i YS som organiserer i Forsvaret. Denne muligheten må gripes raskt, mener han.

Både Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar organiserer ansatte i Forsvaret.

Risikerer å ikke ha nok personell om få år

– Norge har gjort seg veldig sårbar når vi om få år risikerer å ikke ha personell til å løse kritiske oppgaver og mennesker til å håndtere våpen og utstyr det er investert i. Det kan virke som om Stortinget og flere ansvarlige regjeringer over tid ikke har tatt personellutfordringen på alvor, mener Skjæggerud.

– Kommisjonen har lyttet til våre innspill og tar til orde for et taktskifte for utdanning og løfter behovet for en grundig gjennomgang av hvordan man kan beholde allerede tjenestegjørende personell, samt rekruttere flere. Dette er en tydelig marsjordre for storting og regjering, sier Jahren.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?