Pensjon, trygd og velferd

Alle må sikres et kvalitativt godt og tilstrekkelig utbygd helsetilbud, uavhengig av bosted og økonomi. For å få til det er vi helt avhengig av at flere står lenger i jobb.

  • YS skal bidra til å sikre en bærekraftig folketrygd i fremtiden.
  • YS ønsker det legges til rette for at gode pensjonsordninger i offentlig og privat sektor.
  • YS vil jobbe for å sikre alle en inntekt å leve av, i og utenfor arbeidslivet.
Eldre mann plukker blåbær sammen med to småjenter. Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav
Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef

Det er et stort og økende behov for erfaren arbeidskraft særlig innenfor undervisning, helse- og omsorgstjenester. Andelen eldre i befolkningen vil øke. Vi har rett og slett ikke råd til å ha så mange utenfor arbeidslivet. YS støttet forslaget om å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven til 72 år. Ingen skal tvinges til å jobbe så lenge, men de som vil og kan skal ikke måtte gå til retten for å beholde jobben sin.

Det er uro rundt virkningene av den nye uførereformen. Den uheldige effekten for de som har særaldersgrenser er et av flere forhold som må på bordet og endres.

YS mener at endringer i pensjonsavtaler i offentlig sektor også må sikre yngre arbeidstakere en god pensjonsordning, den må være forutsigbar og gi mulighet for bedre mobilitet mellom offentlig og privat sektor.

Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?