Samfunnsansvar

YS er en samfunnsansvarlig aktør som arbeider for faglige rettigheter, demokratiutvikling, menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt.

Hånd gir en gullmynt til en ung grønn plante som vokser på en haug. Foto: Istock

YS er en samfunnsansvarlig aktør som arbeider for faglige rettigheter, demokratiutvikling, menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt.

Målet med arbeidet vårt er å bidra til nødvendige forbedringer i arbeidslivet, samfunnets velferd og en bærekraftig utvikling, der økonomisk vekst og utvikling er i balanse med naturens tåleevne og i tråd med samfunnets behov.

I kraft av å jobbe for medlemsforbundenes interesser er YS en samfunnsansvarlig aktør. Vår oppgave er også å sette søkelys på og engasjere oss i viktige temaer rundt samfunnsansvar og som har konsekvenser for oss som fagorganisasjoner.

YS er medlem av Kompakt

YS er medlem av Kompakt, regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar.

Kompakt har to overordnede målsettinger

  • Å styrke regjeringens grunnlag for politikkutforming og beslutninger knyttet til næringslivets samfunnsansvar med hovedvekt på internasjonale problemstillinger.
  • Å styrke dialogen mellom regjeringen, næringslivet, interesseorganisasjoner og akademia i sentrale spørsmål knyttet til næringslivets samfunnsansvar.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?