Samfunnsansvar

Samfunnsansvar i arbeids- og næringslivet handler om hvordan verdiskapingen skjer og hvordan den fordeles i samfunnet. YS mener vi må ha en rettferdig verdiskaping uten sosial dumping, svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet. YS arbeider for faglige rettigheter, demokratiutvikling, menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt. Seriøsitet og samfunnsansvar handler om anstendige arbeidsforhold og virksomheter som tar etiske, sosiale og miljømessige hensyn. Arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og sosial dumping utfordrer arbeidslivet og velferdsmodellen. Partene i arbeidslivet må kjempe sammen for seriøsitet.

  • YS vil ha et arbeidsliv med lovlige, trygge og forutsigbare ansettelsesforhold.
  • YS vil at norske virksomheter tar etiske, sosiale og miljømessige hensyn og sørger for anstendige arbeidsforhold der de opererer.
  • YS vil bekjempe sosial dumping på alle områder i arbeidslivet.
  • YS vil bekjempe svart økonomi.
Plakat på murvegg med påskriften Handle hvitt er enklere enn du tror. Foto: LIv Hilde Hansen
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?