Seriøsitet og samfunnsansvar

Seriøsitet og samfunnsansvar i arbeids- og næringslivet handler om hvordan verdiskapingen skjer og hvordan den fordeles i samfunnet. YS mener vi må ha en rettferdig verdiskaping uten sosial dumping, svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet. YS arbeider for faglige rettigheter, demokratiutvikling, menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt. Seriøsitet og samfunnsansvar handler om anstendige arbeidsforhold og virksomheter som tar etiske, sosiale og miljømessige hensyn. Arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og sosial dumping utfordrer arbeidslivet og velferdsmodellen. Partene i arbeidslivet må kjempe sammen for seriøsitet.

 

 

Plakat på murvegg med påskriften Handle hvitt er enklere enn du tror. Foto: LIv Hilde Hansen