Etisk handel

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Et barn på jobb spinner garn. Bevegelsesuskarphet på rokk. Foto: Istock

Ofte er varer som selges i norske butikker produsert i land hvor arbeidskraften er billig. Varer norske bedrifter kjøper og selger kan være produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: Tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.

YS jobber kontinuerlig for å forbedre vår egen policy og praksis som kan bidra til at bedrifter som leverer varer og tjenester til oss følger våre retningslinjer for etisk handel.

I internasjonale sammenhenger jobber YS blant annet for følgende, som kan ha positiv innvirkning på forholdene i globale leverandørkjeder:

  • Etablere eller bygge opp demokratiske og frie fagforeninger.
  • Organisering.
  • Forbedret, eller styrket sosial dialog. Det vil si dialog mellom partene i arbeidslivet.
  • Kollektive forhandlinger mellom frie og uavhengige parter.
  • Overgang fra uformell til formell sektor, hvilket vil styrke rettighetene til mange millioner arbeidstakere. Dette er tema på ILO-konferansen.
  • Arbeidstakerrettigheter må inn i handelsavtaler. Som grunnlag må ILO-konvensjoner, eller kjernekonvensjonene legges til grunn.

Initiativ for Etisk handel (IEH)

IEH er ressurssenter og pådriver for etisk handel. IEH har som formål å utvikle samarbeid for handel, som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. ILO-konvensjonene danner fundamentet i IEHs arbeid.

I 2010 besluttet YS’ sentralstyre å melde YS inn i Initiativ for Etisk Handel. En viktig grunn til YS medlemskap er at vi ser nytten i å støtte opp om og samarbeide med organisasjoner som har samme mål som oss, og som supplerer det arbeidet vi selv gjør.

Vi ønsker også å bidra med blant annet ekspertise, erfaring og kunnskap om arbeidstakerrettigheter inn i IEHs arbeid. Både YS og IEH har som mål at flere skal organisere seg. Begge organisasjonene er opptatt av ordnede forhold i globale leverandørkjeder.

Årsrapporter om etisk handel

Hvert år sender YS inn en rapport til IEH hvor vi redegjør for vårt arbeid med etisk handel. Under finner du årsrapportene vi har sendt inn siden vi ble medlem av IEH i 2010.

Årsrapport til Initiativ for Etisk handel for 2015

Årsrapport til Initiativ for Etisk handel for 2014

Årsrapport til Initiativ for Etisk handel for 2013

Årsrapport til Initiativ for Etisk handel for 2012

Årsrapport til Initiativ for Etisk handel for 2011

Årsrapport til Initiativ for Etisk handel for 2010

Retningslinjer og sjekkliste for etisk handel

Som medlem i IEH har YS forpliktet seg til å utarbeide egne retningslinjer for etisk handel. Disse retningslinjene finner du under, sammen med en sjekkliste vi bruker for etisk handel.

Retningslinjer for etisk handel i YS

Sjekkliste for etisk handel 2017