Etisk handel

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Et barn på jobb spinner garn. Bevegelsesuskarphet på rokk. Foto: Istock

Ofte er varer som selges i norske butikker produsert i land hvor arbeidskraften er billig. Varer norske bedrifter kjøper og selger kan være produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: Tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.

YS jobber kontinuerlig for å forbedre vår egen policy og praksis som kan bidra til at bedrifter som leverer varer og tjenester til oss følger retningslinjer for etisk handel.

I internasjonale sammenhenger jobber YS blant annet for:

  • Etablere eller bygge opp demokratiske og frie fagforeninger.
  • Organisering.
  • Forbedret, eller styrket sosial dialog. Det vil si dialog mellom partene i arbeidslivet.
  • Kollektive forhandlinger mellom frie og uavhengige parter.
  • Overgang fra uformell til formell sektor, hvilket vil styrke rettighetene til mange millioner arbeidstakere. Dette er tema på ILO-konferansen.
  • Arbeidstakerrettigheter må inn i handelsavtaler. Som grunnlag må ILO-konvensjoner, eller kjernekonvensjonene legges til grunn.

Etisk Handel Norge

Etisk Handel er ressurssenter og pådriver for etisk handel. Etisk Handel utvikler samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. ILO-konvensjonene danner fundamentet i Etisk Handels arbeid.

Som medlem i Etisk Handel har YS forpliktet seg til å utarbeide retningslinjer for etisk handel.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?