Etisk handel

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Et barn på jobb spinner garn. Bevegelsesuskarphet på rokk. Foto: Istock

Ofte er varer som selges i norske butikker produsert i land hvor arbeidskraften er billig. Varer norske bedrifter kjøper og selger kan være produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: Tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.

YS jobber kontinuerlig for å forbedre vår egen policy og praksis som kan bidra til at bedrifter som leverer varer og tjenester til oss følger våre retningslinjer for etisk handel.

I internasjonale sammenhenger jobber YS blant annet for:

  • Etablere eller bygge opp demokratiske og frie fagforeninger.
  • Organisering.
  • Forbedret, eller styrket sosial dialog. Det vil si dialog mellom partene i arbeidslivet.
  • Kollektive forhandlinger mellom frie og uavhengige parter.
  • Overgang fra uformell til formell sektor, hvilket vil styrke rettighetene til mange millioner arbeidstakere. Dette er tema på ILO-konferansen.
  • Arbeidstakerrettigheter må inn i handelsavtaler. Som grunnlag må ILO-konvensjoner, eller kjernekonvensjonene legges til grunn.

Initiativ for Etisk handel (IEH)

IEH er ressurssenter og pådriver for etisk handel. IEH har som formål å utvikle samarbeid for handel, som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. ILO-konvensjonene danner fundamentet i IEHs arbeid.

Som medlem i IEH har YS forpliktet seg til å utarbeide egne retningslinjer for etisk handel.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?