Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet krever en helhetlig tilnærming hvor ulike virkemidler og tiltak får lov til å virke sammen.

Kvinne betaler kontant til håndverker; svart arbeid; kontanter, cash, betaling, lønn, penger.
 Foto: © Kerstin Mertens / Samfoto

Kriminalitet i arbeidslivet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter.

Denne typen kriminalitet hindrer ofte lik konkurranse. De useriøse bedriftene kan prise sine tjenester langt lavere enn konkurrentene, fordi de har lavere kostnader til lønns- og arbeidsvilkår, eller ved at de systematisk opererer på kanten av loven eller bryter den.

I mange tilfeller dreier det seg om kriminalitet i arbeidsforholdet. Dette kan for eksempel være å ikke utbetale lønn, begå alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelser og andre lønns- og arbeidsvilkår, eller arbeid uten tillatelse og manglende bokføring av inntekter. Arbeidslivskriminalitet kan være komplekst, omfattende og har et høyt innslag av multi-kriminalitet. Det vil si at flere lover brytes samtidig. Samarbeid mellom etater er derfor viktig. Det krever sterkere koordinering og ikke minst sterkere tilsyns- og etterforskningsapparat. Partene i arbeidslivet har også en rolle å spille.

Erfaringer viser at en helhetlig tilnærming, med samarbeid mellom flere aktører og med bruk av ulike virkemidler, har større effekt enn om de virket hver for seg.

Dette er regjeringens strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?