Bransjeprogram

Bransjeprogram er en helhetlig tilnærming til regulering. I kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet og useriøsitet er bransjeprogrammene blitt viktigere og viktigere.

Kvinnelig lastebilsjårfør sitter i førersetet og snakker med en mann som står utenfor bilen.
Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef

YS er involvert i to av disse bransjeprogrammene:

  • Transport
  • Uteliv

I tillegg er YS for første gang involvert i en allmenngjøringsprosess for to av våre tariffavtaler i godstransport og buss. Allmenngjøring er et viktig virkemiddel, men vi er avhengig av et kontroll- og tilsynsapparat som klarer å følge opp på tilfredsstillende måte.

Bransjeprogrammene er et virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette er en utfordring. Et treparts bransjeprogram danner en felles ramme rundt partenes og myndighetenes innsats i deler av enkelte utsatte bransjer.

Hensikten med å samarbeide om bransjeprogrammer er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer.

Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?