Innovasjon

Mye innovasjon oppstår gjennom arbeidsprosesser, samhandling og prøving og feiling i skjæringspunktet mellom arbeidstaker, kompetanse og produksjon i virksomhetene. Medbestemmelse, dialog og utvikling av kompetanse er nøkkelen for god innovasjonsevne.

  • Kontinuerlig utvikling av ansattes kompetanse er en forutsetning for innovasjon.
  • Medbestemmelse og dialog er motoren i innovasjonen i virksomhetene.
Lyspærer mot svart bakgrunn. Foto: IStock
Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Leder for Samfunnspolitisk avdeling

Kunnskap er en viktig innsatsfaktor i økonomien, på linje med arbeidskraft og kapital. Kunnskap er det arbeidstakere har med seg fra skoler og universitet. Kunnskap er erfaring og læring gjennom arbeid.

Arbeidstakere deler sin kunnskap med andre og bruker den for å finne frem til nye løsninger gjennom innovasjon. Derfor er det viktig i å styrke kvaliteten i utdanningen, på alle nivåer. Og vi må satse på livslang læring, gjennom utvikling av kompetanse på arbeidsplassene.

Innovasjon er nært knyttet til forskning. Samtidig finnes det mye innovativ aktivitet og innovasjon som finner sted utenfor den formelle FoU-aktiviteten, og som oppstår gjennom arbeidsprosesser, samhandling, og prøving og feiling i skjæringspunktet mellom arbeidstaker, kompetanse og produksjon i virksomhetene.

Mange små og mellomstore bedrifter mangler både kompetanse og ressurser til et slikt arbeid. Her har det offentlige en rolle som tilrettelegger.

Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Leder for Samfunnspolitisk avdeling
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?