Verdiskaping og bærekraft

Vi må tenke annerledes om hva vi skal leve av og hvordan vi utfører jobben vår.  Kunnskap og kompetanse er i dag en like viktig innsatsfaktor som arbeidskraft og kapital.

  • YS vil utvikle norske arbeidsplasser i en mer bærekraftig retning, med fokus på å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere.
  • YS vil ha en næringspolitikk for offentlige og private virksomheter som gir høy vediskapingsevne og sysselsetting, som sikrer konkurransedyktighet og etablerer et mangfold av næringer og virksomheter.
  • YS vil at alle får ta del i den verdiskapingen som finner sted.
  • YS vil ha en rettferdig omstilling, slik at ikke grupper eller enkeltmennesker får unødige store belastninger.
Folk som går på Karl Johan. Foto: Erik Norrud
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?