Verdiskaping og bærekraft

Norge går fra særstilling til omstilling. Det betyr at vi må tenke annerledes når det gjelder hva vi skal leve av og hvordan vi utfører jobben vår. Verdiskapingen som finner sted i norsk økonomi skal finansiere den velferdsstaten og sørge for at alle kan leve gode og trygge liv også i fremtiden. Derfor er det viktig med en aktiv næringspolitikk, som stimulerer til å skape utviklende, trygge og bærekraftige arbeidsplasser i hele landet, både innenfor nye og tradisjonelle næringer. Kunnskap og kompetanse blir viktigere og viktigere for både økonomien og arbeidstakerne. Kunnskap og kompetanse er i dag en like viktig innsatsfaktor som vår arbeidskraft og kapital.

Folk som går på Karl Johan. Foto: Erik Norrud