Grønnere arbeidsplasser

En grønn arbeidsplass er en arbeidsplass hvor det er fokus på effektiv verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig ramme, gjennom fokus på innhenting av bærekraftig høstede/produserte ressurser, en ressurseffektiv og miljøvennlig produksjonsprosess, og at produktet samt avfall fra produksjonsprosessen i størst mulig grad er gjenanvendbart.

Konseptbilde av grønn fabrikk. Foto: Istock

En grønn arbeidsplass kan være innenfor en hver sektor i det norske arbeidsliv.  En grønn arbeidsplass tar et gjennomgående hensyn til miljøet i produksjonen av varer og tjenester. YS vil sammen med partene i arbeidslivet være med på å utvikle arbeidsplassene i en grønnere retning. Strategier og planer med tilhørende insentiver må til for å få til en omfattende grønn omstilling av det norske arbeidsliv. YS med våre tillitsvalgte har også en betydelig innflytelse på å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere. Økt fokus, kompetanse og innovasjon er viktig for å lykkes med en slik omstilling.

Rapport om grønn økonomi i Norge

I 2012 ga YS og WWF Norge ut rapporten Rapporten “Grønn økonomi i Norge. Hva er det og hvordan få det til

Rapporten pekte i 2012  på at det ikke har vært nok  fokus på å innføre og gjennomføre politiske programmer med fokus på strukturendringer i retning av en grønn økonomi i Norge. For å få til en grønn økonomi i Norge, må alle sektorer være orientert mot å sikre effektiv verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig ramme. Rapporten peker på at det store potensialet ligger i å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere. Det er summen av alle arbeidsplasser som vil avgjøre om vi får til en grønn økonomi.

Regjeringens klimaråd

I 2012 skrev YS, LO, Unio og Akademikerne til norske myndigheter og ba om at et klimaråd skulle etableres. Den gang skrev vi at Klima- og miljøutfordringene er alvorlige. De nødvendige omstillinger og tilpasninger vil kreve at vi tar i bruk omfattende virkemidler. Et velfungerende samarbeid med partene i arbeidslivet vil være avgjørende for mulighetene til å få på plass de beste løsningene. Klima- og miljøministerens klimaråd hadde sitt første møte 16. desember 2014.

Klimarådet har i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Rådene som gis blir offentlige. Klimarådet er en av flere arenaer for å sikre god dialog om klimapolitikken og den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Klimarådet er bredt sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere.

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?