Grønnere arbeidsplasser

En grønn arbeidsplass er en arbeidsplass hvor det er fokus på effektiv verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig ramme, gjennom fokus på innhenting av bærekraftig høstede/produserte ressurser, en ressurseffektiv og miljøvennlig produksjonsprosess, og at produktet samt avfall fra produksjonsprosessen i størst mulig grad er gjenanvendbart.

Konseptbilde av grønn fabrikk. Foto: Istock
Gunn Kristoffersen. Foto: Erik Norrud

Gunn Kristoffersen

Seniorrådgiver

En grønn arbeidsplass kan være innenfor en hver sektor i det norske arbeidsliv.  En grønn arbeidsplass tar et gjennomgående hensyn til miljøet i produksjonen av varer og tjenester. YS vil sammen med partene i arbeidslivet være med på å utvikle arbeidsplassene i en grønnere retning. Strategier og planer med tilhørende insentiver må til for å få til en omfattende grønn omstilling av det norske arbeidsliv. YS med våre tillitsvalgte har også en betydelig innflytelse på å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere. Økt fokus, kompetanse og innovasjon er viktig for å lykkes med en slik omstilling.

Rapport om grønn økonomi i Norge

I 2012 ga YS og WWF Norge ut rapporten Rapporten «Grønn økonomi i Norge. Hva er det og hvordan få det til

Rapporten pekte i 2012  på at det ikke har vært nok  fokus på å innføre og gjennomføre politiske programmer med fokus på strukturendringer i retning av en grønn økonomi i Norge. For å få til en grønn økonomi i Norge, må alle sektorer være orientert mot å sikre effektiv verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig ramme. Rapporten peker på at det store potensialet ligger i å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere. Det er summen av alle arbeidsplasser som vil avgjøre om vi får til en grønn økonomi.

Regjeringens klimaråd

I 2012 skrev YS, LO, Unio og Akademikerne til norske myndigheter og ba om at et klimaråd skulle etableres. Den gang skrev vi at Klima- og miljøutfordringene er alvorlige. De nødvendige omstillinger og tilpasninger vil kreve at vi tar i bruk omfattende virkemidler. Et velfungerende samarbeid med partene i arbeidslivet vil være avgjørende for mulighetene til å få på plass de beste løsningene. Klima- og miljøministerens klimaråd hadde sitt første møte 16. desember 2014.

Klimarådet har i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Rådene som gis blir offentlige. Klimarådet er en av flere arenaer for å sikre god dialog om klimapolitikken og den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Klimarådet er bredt sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere. YS-leder Jorunn Berland deltar fast i Klimarådet.

 

Gunn Kristoffersen. Foto: Erik Norrud

Gunn Kristoffersen

Seniorrådgiver