Næringspolitikk

Næringspolitikk handler om rammevilkårene for offentlig og privat sektor. Disse rammevilkårene skal bidra til lønnsomme bedrifter, høy sysselsetting og god fordeling.

  • YS mener hovedmålet for næringspolitikken bør være høyest mulig sysselsettingsgrad
  • YS mener verdiskaping finner sted i alle sektorer av økonomien
  • YS mål er en bærekraftig utvikling av norsk arbeidsliv og næringsutvikling
  • YS mener norske virksomheter må ha konkurransedyktige, stabile, like og forutsigbare rammebetingelser.
Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Leder for Samfunnspolitisk avdeling

Verdiskapingen som finner sted i norsk økonomi skal bære velferdsstaten inn i fremtiden og sikre oss alle gode og trygge liv.

Næringspolitikken må stimulere til utviklende og trygge arbeidsplasser, i hele landet og innen for både nye og tradisjonelle næringer. Et viktig mål er å utvikle arbeidsplasser i en mer bærekraftig retning. Det gjelder både dagens og fremtidige arbeidsplasser.

Omstillingen må være rettferdig. Grupper av eller enkeltmennesker må ikke få unødige og store belastninger. Private og offentlige virksomheter må derfor sikres rammebetingelser, som gir høy verdiskapingsevne, skaper høy sysselsetting, sikrer konkurransedyktighet og etablerer et mangfold av næringer og virksomheter.

Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Leder for Samfunnspolitisk avdeling
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?