Omstilling

Norge skal omstilles. Omstilling er ikke noe nytt. Det har vi gjort før. Og vi skal gjøre det igjen. YS mener den norske samarbeidsmodellen er en forutsetning for at omstillingen blir vellykket.

Føtter og ord fremtid og fortid malt på en asfaltert vei. Foto: Istock

Suksesshistoriene bak store, nasjonale endringsprosesser handler blant annet om medbestemmelse, omskolering og videreutdanning, medarbeiderdrevet innovasjon og aktiv arbeidsmarkeds- og næringspolitikk.

Vi har gjort det før. Og vi har gode forutsetninger for å klare det igjen.

Regjeringen har lagt vekt på at vi går fra særstilling til omstilling. Denne uttalelsen er tuftet på Norges fantastiske petroleumseventyr, som nå blir utfordret av lave oljepriser og økt fokus på utslipp av klimagasser.

Faktum er at vi har omstilt oss hele veien. Norske virksomheter og arbeidstakere gjør det daglig. Resultater fra YS’ Arbeidslivsbarometer fra 2016 viser at arbeidstakerne både er villige til å påta seg nye og fler arbeidsoppgaver og ta mer utdanning. Dette er gode forutsetninger for å lykkes med omstilling.

YS vil fortsatt spille en betydelig rolle i omstillingsprosesser.

Fagforeningene har en stor del av æren for rettighetene og mulighetene nedfelt i lovverk og hovedavtaler. Det er også viktig for fagbevegelsen å bidra med proaktive handlinger. Det vil si strategier, der vi er med på planlegging og utvikling i forkant av omstillingene.

Dette kan gjøres på ulike nivåer, både i det overordnede trepartssamarbeidet og gjennom ordningene for medbestemmelse i den enkelte virksomhet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?