YS Selvstendig

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser?

Forbundene i YS har medlemmer i ulike bransjer og fag. Det store flertallet av medlemmene er ansatt hos en arbeidsgiver. Men også selvstendig næringsdrivende, frilansere og oppdragstakere kan være medlem i YS sine forbund så lenge de ikke er arbeidsgiver med egne ansatte.
Samfunnet er i endring. Teknologien utvikler seg og folk flest tar i bruk nye verktøy både i jobb og fritid. Nye næringer og bransjer vokser fram, andre forsvinner.
Det teknologiske utviklingen bidrar til nye måter å produsere varer og tjenester. Disse endringene påvirker arbeidslivet. Digitale verktøy gjør det enkelt å skape sin egen arbeidsplass. Samtidig er det ofte risiko og usikkerhet forbundet med å starte for deg selv.
Medlemskap i et av YS forbundene gir trygghet. Selv om du ikke er ansatt hos en arbeidsgiver, så kan fagforeningene ofte bistå deg i saker som angår din arbeidsdag.

 

Hvorfor bli medlem av en fagforening?
Som medlem av et YS forbund er du en del av et organisert arbeidsliv. Det er viktig for den enkelte bedrift, for arbeidslivet og for landet.
Som YS-medlem med egen bedrift får du rabatter på flere næringslivsforsikringer
Du kan få hjelp og bistand i saker som angår arbeidssituasjonen din. Vi kan veilede og i saker som gjelder dine rettigheter i forhold til NAV, Skatt og andre offentlige myndigheter.
Mange YS forbund tilbyr sine medlemmer privatrettslig rådgivning. Dette kan for eksempel være boligkjøp, opprettelse av ektepakt, testamente, samboerkontrakt og lignende.

 

 

Du kan også få fordeler innenfor:

  • Råd og tips innen skatt

  • Råd og tips innen betaling av alle avgifter

  • regnskap (bank/Nordea)

  • forsikringer (Gjensidige)

  • Alle fordelene fra YS Fordel

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?