Lønnsoppgjøret for sykehusansatte

YS Spekter Helse krever reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg.  – Vi forventer et resultat med samme lønnsvekst som i offentlig sektor for øvrig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter Helse.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta

Forhandlingene startet tirsdag morgen, 2. mai og skal etter planen avsluttes samme dag.

Forbundene i YS Spekter Helse er opptatt av at helsesektoren ikke blir hengende etter den lønnsmessige utviklingen i andre sektorer, og da spesielt kommunesektoren.

– Sykehusene må tilby konkurransedyktige lønnsvilkår som bidrar til å rekruttere og beholde nødvendige kompetanse slik at de kan levere gode helsetjenester, sier Thorkildsen.

YS Spekter krever i årets forhandlinger at årets lønnstillegg avtales i de sentrale forhandlingene, og at lønnstillegget skal bestå av både et generelt tillegg og økte minstelønnssatser, som sikrer reallønnsvekst og gir uttelling for kompetanse på alle nivåer.

Forhandlingene for overenskomsten for spesialisthelsetjenesten gjennomføres som forbundsvise forhandlinger. YS-forbundene Delta og Parat forhandler samlet gjennom forhandlingssammenslutningen YS Spekter Helse.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?