Det mekles fortsatt på overtid i NHO-oppgjøret

Meklingsfristen i mellomoppgjøret for YS, LO og NHO utløp ved midnatt, men søndag morgen mekles det fortsatt på overtid. Partene har vært i mekling siden fredag 9. april.

Fredag 9. april startet en krevende mekling mellom YS, LO og NHO. Fra venstre: NHO-direktør Ole Erik Almlid, mekler Mats Wilhelm Ruland, konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder av YS Privat, Eirik Bornø. Foto: Liv Hilde Hansen

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO, tar YS ut over 5 500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyste Eirik Bornø, leder for YS Privat, før meklingen startet.

– Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i. Det er dessuten viktig for oss å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut, sa han.

Hva skjer når YS, LO og NHO nå sitter i mekling? Det kan du lese mer om her.

Om lag 15 000 YS-medlemmer ansatt i NHO-bedrifter er omfattet av meklingen. I tillegg omfattes ca. 1 500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter.

Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene DeltaNegotiaParatSafe og YTF.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?