Fare for full stans i busstrafikken over hele landet

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5 500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står.

Før påske mottok Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO, kravene fra YS Privats leder, Eirik Bornø. NÅ møtes partene til mekling, med fare for streik. Foto: Liv Hilde Hansen

Disse selskapene og stedene vil omfattes av en eventuell streik.

Tirsdag sendte YS varsel om plassfratredelse i et første streikeuttak for drøye 5 500 YS-medlemmer tilknyttet Bussbransjeavtalene i NHO og Spekter. Varselet omfatter ansatte i busselskaper over hele landet. Opptrapping av eventuell konflikt kan skje med fire dagers varsel.

– Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO. Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Bornø.

– Det er dessuten viktig for oss å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut, understreker han.

YS og NHO møtes til mekling fredag 9. og lørdag 10. april. Meklingsfristen utløper ved midnatt, lørdag 10. april.

Om lag 15 000 YS-medlemmer ansatt i NHO-bedrifter er omfattet av meklingen. I tillegg omfattes ca. 1 500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter. Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, Safe og YTF.

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?