Krever samme resultat som i frontfaget

I dag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og Virke. – Vi forventer samme resultat her som i det nylig avsluttede frontfaget, sier Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Her utveklser Torgeir Kroken, leder for tariff i Virke og Eirik Bornø, leder for YS Privat, krav i årets mellomoppgjør: Foto: Terje Bergersen

– I frontfaget ble LO, YS og NHO enige om en ramme på 2,7 prosent. Vi legger resultatet herfra til grunn i våre krav overfor Virke, opplyser Bornø. 

– Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen krever vi et resultat i Virkeområdet som er i tråd med resultatet vi oppnådde i forhandlingene i frontfaget, sier Bornø.

Disse YS-forbundene omfattes av forhandlingene med Virke: Parat, Negotia, Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta.

Det er satt av to dager til forhandlingene. Når de sentrale forhandlingene er avsluttet, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?