Lønnsoppgjøret Oslo kommune: - Medlemmenes kjøpekraft må sikres

Fredag 23. april startet årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. – Vårt hovedkrav under årets lønnsoppgjør er å sikre medlemmenes kjøpekraft, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Mona Bjørnstad forhandlingsleder YS Kommune Oslo. Foto: Siv M. Bjelland/Delta

Klokken 10.00 fredag 23. april møttes partene til åpningsmøte hvor de la fram sine overordnede krav. Åpningsmøtet foregikk digitalt over teams.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det først og fremst forhandles om lønn.

– Kjøpekraften må sikres

– Vårt hovedkrav er at kjøpekraften sikres. Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune. Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid. At våre medlemmer skal komme ut av lønnsoppgjøret med svekket kjøpekraft er uakseptabelt, sier Mona Bjørnstad.

Tall fra teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at kommunal sektor hadde en mindrelønnsvekst sammenlignet med industrien i 2020.

– Det oppleves som svært umusikalsk for våre medlemmer, som har holdt hjulene i gang det siste året. Vi holdt oss lojale til frontfagsrammen under fjorårets forhandlinger, nettopp begrunnet i situasjonen byen befant seg i. Da er det provoserende å se at andre ikke gjør det. Nå krever vi dette kompensert i årets oppgjør, sier hun.

Kompetanse skal lønne seg

– Vi vet at det kommer et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i kommunale tjenester i årene som kommer. Det er heller ikke tvil om at det har vært et krevende år for mange. For at vi skal klare å holde på de fagpersonene vi har, og i tillegg klare å rekruttere de vi trenger utenfra, er det viktig at lønna heves.

– Vi legger derfor til grunn en ekstra prioritering av fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om 3-årig høyskole.

Dette er kravene

• Kjøpekraften må sikres.

• Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn igjen.

• Kompetanse skal lønne seg: Delta krever løft for fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om 3-årig høyskole.

Partene i oppgjøret i Oslo kommune fortsetter forhandlingene fredag 30. april, og har frist på seg til klokken 24.00 for å bli enige. Oppnås ikke enighet går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

YS Kommune Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?