YS Spekter består av syv ulike YS-forbund, med til sammen 14 000 medlemmer.

Følgende YS-forbund utgjør YS Spekter
Delta
Finansforbundet
Parat
Negotia
STAFO
Yrkestrafikkforbundet

Dag Bjørnar Jonsrud er sektoransvarlig i YS Spekter og har det administrative ansvaret.
Tlf.: 21 01 36 00
Mobil: 91 32 28 20
dag.bjornar.jonsrud@ys.no

Medlemmene er fordelt på disse ti avtaleområdene

  • Område 1: Orkestre og teatre
  • Område 2: Norges Bank
  • Område 3: Avinor
  • Område 4: Lovisenberg
  • Område 5: Nettbuss
  • Område 6: NRK
  • Område 7: NSB
  • Område 8: Posten
  • Område 9: Øvrige virksomheter
  • Område 10: Helseforetak

YS Spekter har mer enn 100 overenskomster i 91 medlemsbedrifter i Spekter.

Hovedavtale Spekter YS Spekter
Oversenskomst A
Overenskomst A, A1 og A2