YS Kommune består av fem YS-forbund, med til sammen 35 000 medlemmer.

Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune
Delta
Skolelederforbundet
Parat
STAFO
Yrkestrafikkforbundet

Dag Bjørnar Jonsrud er sektoransvarlig i YS Kommune og har det administrative ansvaret.
Tlf.: 21 01 36 00
Mobil: 91 32 28 20
dag.bjornar.jonsrud@ys.no

YS Kommune forhandler med KS , KS Bedrift og Oslo kommune.

Hovedavtale YS KS
Hovedtariffavtale YS KSTBSK-rapporten 2017
Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalget (TBSK) for kommunal sektor 2017