YS Spekter

Mann som jobber i sykkelambulansen.

YS Spekter består av syv ulike YS-forbund, med til sammen 14 000 medlemmer.

Følgende YS-forbund utgjør YS Spekter
Delta
Finansforbundet
Parat
Negotia
STAFO
Yrkestrafikkforbundet

Monica Deildok er sektoransvarlig og har det administrative ansvaret for YS Spekter.
Mobil:  412 12 357
monica.deildok@ys.no

Medlemmene er fordelt på disse ti avtaleområdene

  • Område 1: Orkestre og teatre
  • Område 2: Norges Bank
  • Område 3: Avinor
  • Område 4: Lovisenberg
  • Område 5: Nettbuss
  • Område 6: NRK
  • Område 7: NSB
  • Område 8: Posten
  • Område 9: Øvrige virksomheter
  • Område 10: Helseforetak

YS Spekter har mer enn 100 overenskomster i 91 medlemsbedrifter i Spekter.

Hovedavtale mellom YS Spekter og Spekter
Oversenskomst A
Overenskomst A, A1 og A2

Her kan du laste ned “Hovedavtalen og den norske modellen” – et hefte laget av et partssammensatt utvalg, med LO Stat, YS Spekter, UNIO, Akademikerne, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?