Bli med i et YS-forbund du også!

Bli med og bidra til et tryggere arbeidsliv. Både for deg selv og andre! Du står sterkere i arbeidslivet når du er organisert. Og du står sterkere overfor arbeidsgiver.

Finn ditt YS-forbund her!

Det organiserte arbeidslivet, med sterke og ansvarlige fagforeninger, er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Det har gitt oss arbeidsmiljøloven, 37,5 timers arbeidsuke, fem uker ferie, rett til medbestemmelse på arbeidsplassen, vern mot usaklig oppsigelse, rett til etter- og videreutdanning og krav på vår del av verdiskapningen på arbeidsplassene. Det har gitt samfunnet effektive og omstillingsvillige arbeidstakere, ansvarlig og kollektiv lønnsdannelse og høy tillit mellom ansatt og leder.

Fagforeninger lønner seg både for samfunnet og for deg!

Du står sterkere i arbeidslivet når du er organisert. Og du står sterkere overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er opptatt av dine rettigheter på arbeidsplassen og forhandler blant annet om lønn, arbeidstid og ferie på vegne av deg. Du får også profesjonell, juridisk hjelp hvis du kommer i trøbbel.

Som medlem i et av de 12 YS-forbundene får du råd og hjelp til:

Bli med i et YS-forbund og bidra til et tryggere arbeidsliv, både for deg selv og andre!

Synes du det er for dyrt å være organisert? Det kan bli mye dyrere å stå alene. Dessuten sparer du store beløp på å benytte deg av YS Fordel.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?