Bli med i et YS-forbund du også!

Som medlem av et YS-forbund får du profesjonell, juridisk hjelp hvis du kommer i trøbbel.

Det organiserte arbeidslivet, med sterke og ansvarlige fagforeninger, er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Det har gitt oss arbeidsmiljøloven, 37,5 timers arbeidsuke, fem uker ferie, rett til medbestemmelse på arbeidsplassen, vern mot usaklig oppsigelse, rett til etter- og videreutdanning og krav på vår del av verdiskapningen på arbeidsplassene. Det har gitt samfunnet effektive og omstillingsvillige arbeidstakere, ansvarlig og kollektiv lønnsdannelse og høy tillit mellom ansatt og leder.

Fagforeninger lønner seg både for samfunnet og for deg!

Du står sterkere i arbeidslivet når du er organisert. Og du står sterkere overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er opptatt av dine rettigheter på arbeidsplassen og forhandler blant annet om lønn, arbeidstid og ferie på vegne av deg. Du får også profesjonell, juridisk hjelp hvis du kommer i trøbbel.

Som medlem i et av de 13 YS-forbundene får du råd og hjelp til:

Bli med i et YS-forbund og bidra til et tryggere arbeidsliv, både for deg selv og andre!

Synes du det er for dyrt å være organisert? Det kan bli mye dyrere å stå alene. Dessuten sparer du store beløp på å benytte deg av YS Medlemsfordeler.