Krever økt kjøpekraft til kommuneansatte

– Hverdagsheltene i kommune-Norge har sakket akterut to år på rad. I år krever vi at våre medlemmer får mer enn frontfaget. Det var den klare beskjeden fra leder av YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen, da hun onsdag ettermiddag leverte kravet til arbeidsgiverorganisasjonen KS.

 

- Hverdagsheltene i kommune-Norge har sakket akterut to år på rad. I år krever vi at de får en betydelig reallønnsvekst, sier leder av YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Martin Müller/Delta

– Våre grupper er hverdagsheltene i kommune-Norge, men de er likevel blant dem som har opplevd størst nedgang i kjøpekraft det siste året. Vi har de to siste årene sakket akterut i forhold til industrien. Vi krever å få kompensert noe av dette i år, sa Thorkildsen.

– Norsk økonomi går svært godt, men våre medlemmer får en mer anstrengt privatøkonomi fordi prisene øker og rentene går opp. Vi tok ansvar under pandemien og aksepterte beskjedne lønnsoppgjør.

– Vi kan ikke akseptere at våre grupper skal tape i år igjen. Det er disse som får samfunnet til å fungere. I årets oppgjør prioriterer YS-kommune fagarbeidere, fagskoleutdannede, treårige høyskoleutdannede og ledere. Nå må de få betalt for innsatsen, sa hun.

– Frontfaget er ingen fasit

Thorkildsen leder forhandlingene for YS kommune og har tatt resultatet i frontfaget, som endte med en ramme på 3,7 prosent, til etterretning.

– Resultatet i frontfaget er veiledende, men ikke en fasit for våre oppgjør. Våre medlemmer lever ikke av prosenter alene. De lever av pengene de har igjen når de viktigste utgiftene er betalt, presiserte Thorkildsen.

YS kommune omfatter mange tusen medlemmer iblant annet Delta, Parat og Skolelederforbundet. De er i hovedsak fagutdannede, høyskolegrupper og arbeidstakere uten formell kompetanse. Mange har yrker hvor de jobber tett med brukere og innbyggere i for eksempel i helse- og omsorgsinstitusjoner, i barnehage og skoler, i kommunal service og i hjemmetjenesten.

Flere krav inn i forhandlingene

YS Kommune har i tillegg disse viktige kravene:

  • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling
  • Styrket rett til heltid
  • At det ved tilsetting skal avtales tid til egenutvikling/studiepermisjon
  • Heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
  • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling
  • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere

Forhandlingsfristen er satt til 30. april klokka 24.00.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtalen, ikke bare lønn og lønnstillegg. Forhandlingsfristen er 30. april klokka 24.00. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune

Delta
Skolelederforbundet
Parat
STAFO
Yrkestrafikkforbundet

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?