Varsler streik i seks bykommuner og to fylkeskommuner

Blir det ikke enighet i meklingen i kommunesektoren tas 378 YS-medlemmer i  Bergen, Trondheim, Tromsø, Arendal, Fredrikstad, Tønsberg, Trøndelag fylkeskommune og Viken fylkeskommune ut i streik fra arbeidstidenes begynnelse 27. mai.

- Streikefaren er stor, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Gunhild Lervåg

– Ingen ønsker streik. Jeg håper vi klarer å bli enige i meklingen, men da må KS vise vilje til å komme oss i møte. Arbeidsgiver sitter på nøkkelen her. De må tilby mer enn det som lå på bordet under de ordinære forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Kommune.

Thorkildsen er tydelig på at hun går inn i meklingen med de samme kravene som i forhandlingene.

– Vi kan ikke akseptere at medlemmene våre taper kjøpekraft. Vi forholdt oss lojalt til frontfagsrammen i fjor. Når industrien sprengte denne rammen, skal våre medlemmer i kommunesektoren ha mer i år, sier Thorkildsen

YS-medlemmene utgjør ryggraden i de kommunale tjenestene

Hun viser til at det i fjorårets oppgjør ble inngått avtale om å se resultatene fra 2020 og 2021 i sammenheng.

– Kommunalt ansatte har stått og står fortsatt i front i pandemien. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren. Da er det helt urimelig at de skal sakke akterut lønnsmessig, påpeker Thorkildsen.

– Lønn er helt avgjørende for å sikre nødvendig rekruttering i årene som kommer. KS må innse alvoret og gi kommuneansatte lønn som fortjent, krever lederen for YS Kommune.

Mener YS Kommune har varslet et ansvarlig uttak

– Medlemmene vi varsler streikeuttak for er svært viktige for kommunenes mange, daglige gjøremål. Dette er ansatte som utgjør selve navet i kommunene. Arbeidsgiver kommer til å merke dette fra første dag hvis det ender med streik, sier Thorkildsen.

Hun understreker samtidig at YS Kommune varsler et ansvarlig uttak.

– Det gjør vi alltid, og på grunn av den pågående pandemien har vi vært ekstra varsomme med streikeuttaket i år. Vi ønsker å skjerme sårbare grupper mest mulig, sier hun.

Her er det varslet et første streikeuttak

Arendal kommune: 54
Bergen kommune: 133
Fredrikstad kommune: 31
Tromsø kommune: 28
Trondheim kommune: 53
Trøndelag fylkeskommune: 13
Tønsberg kommune: 61
Viken fylkeskommune: 5

YS Kommune består av følgende forbund: Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?