YS Spekter krever sikring av kjøpekraften

I dag overleverte YS Spekter sine krav til Spekter i årets mellomoppgjør. – Vi krever samme kronetillegg som i frontfaget, før forhandlingene fortsetter i den enkelte virksomhet og sluttføres sentralt litt lenger utpå våren, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

Leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Nadia Frantsen

– YS Spekter har som mål å sikre kjøpekraften til våre medlemmer, sier Thorkildsen.

YS Spekter krever at alle arbeidstakere sikres et lønnstillegg på 4 388 kroner i året. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1 950 kroner, i disse innledende forhandlingene.

– Det er viktig for YS Spekter å sikre kjøpekraften for våre medlemmer. Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. De kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året har også bidratt til å begrense ringvirkningene. Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. Samtidig har mange av våre medlemmer i Spekters virksomheter stått ekstra hardt på og måttet fronte tunge tiltak under pandemien, sier hun.

– Derfor krever vi at medlemmenes kjøpekraft må sikres. Lønnsnedgang er ikke veien ut av denne krisen, poengterer Ruud Thorkildsen.

‑ I fjor ble lønnsveksten i Spekter lavere enn i industrien. I år må våre grupper få uttelling, sier Ruud Thorkildsen. 

YS Spekter krav dok 1 A-del 2021

Oppgjøret omfatter rundt 14 000 YS-medlemmer i følgende forbund: Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?