Hva er YS?

YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund. Vi er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere.

To personer gir hvarandre et håndtrykk.
Foto: Erik Norrud

YS er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. Gjennom å være medlem i ett av YS-forbundene er du også tilsluttet YS som hovedorganisasjon. Oppgaven vår er å ivareta deg som arbeidstaker og utvikle arbeidslivet.

YS er partipolitisk uavhengig. Vi er ikke knyttet til ett bestemt politisk parti. YS samarbeider med politikerne fra sak til sak.

YS jobber med mange saker som angår deg

  • Vi forhandler om lønns- og arbeidsvilkår. YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene: YS Finans, YS Kommune, YS Privat, YS Spekter og YS Stat.
  • Vi arbeider politisk og faglig med pensjon, utdanning og kompetanse, inkluderende arbeidsliv, HMS (helse, miljø og sikkerhet), likestilling, arbeidsmarked og velferdsordninger.
  • Vi deltar i trepartssamarbeidet mellom organiserte arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene for å bidra til verdiskapning og et rettferdig arbeidsliv.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?