YS Stat

Folk sitter i en sal. Helt foran to damer som snakker sammen. Den ene smiler.

YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av over 25 000 statlige medlemmer i åtte YS-forbund.

Disse YS-forbundene utgjør YS Stat

Befalets Fellesorganisasjon
Delta
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Tollerforbund
Parat
Skatteetatens Landsforbund
Skolelederforbundet
STAFO

Medlemmene representerer alle deler og alle nivåer av statsforvaltningen. Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD), ved Statens personaldirektør er arbeidsgivermotpart.

#jegerstatsansatt

YS Stat er organisert med eget styre og egne administrative ressurser i YS-sekretariatet.
Tlf: 21 01 36 00
E-post: stat@ys.no

YS Stat ledes av Pål N. Arnesen
Mobil: 916 38 608
E-post: paal.arnesen@ys.no

Sekretariatet består av:

Juridisk rådgiver Siri K. Dannevig
Mobil: 97 11 28 60
E-post: siri.dannevig@ys.no

Seniorrådgiver Tore Leirfall
Mobil: 90 12 05 34
E-post: tore.leirfall@ys.no

Seniorkonsulent Eva Lorentzen
Mobil: 95 75 45 45
E-post: eva.lorentzen@ys.no

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?