YS Stat

Folk sitter i en sal. Helt foran to damer som snakker sammen. Den ene smiler.

YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av over 25 000 statlige medlemmer i åtte YS-forbund.

Disse YS-forbundene utgjør YS Stat

Befalets Fellesorganisasjon
Delta
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Tollerforbund
Parat
Skatteetatens Landsforbund
Skolelederforbundet
STAFO

Medlemmene representerer alle deler og alle nivåer av statsforvaltningen. Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD), ved Statens personaldirektør er arbeidsgivermotpart.

#jegerstatsansatt

YS Stat er organisert med eget styre og egne administrative ressurser i YS-sekretariatet.
E-post: stat@ys.no

YS Stat ledes av Jens Jahren
Mobil: 930 05 202

Sekretariatet består av:

Seniorrådgiver Tore Leirfall
Mobil: 90 12 05 34
E-post: tore.leirfall@ys.no

Seniorkonsulent Eva Lorentzen
Mobil: 95 75 45 45
E-post: eva.lorentzen@ys.no

Spesialrådgiver Mette Skare
Mobil: 474 64 496
mette.skare@ys.no

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?