Likestilling og inkludering

YS mener at alle mennesker må sikres likeverdige muligheter til å bruke sine evner og krefter i arbeidslivet og til å forsørge seg selv.

Likestillingsbegrepet har tradisjonelt handlet om likestilling mellom kjønnene, men lov- og avtaleverket skal også motvirke diskriminering på grunn av alder, funksjonsevne, etnisitet, religion/livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

YS vil ha et arbeidsmarked uten diskriminering. Arbeidslivet må ha plass til og bruk for alle.

Hender som stikker i være.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?