YS Arbeidslivsbarometer: Innenfor eller utenfor arbeidslivet?

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.
Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

YS-LEDEREN MENER:

– Selv om arbeidslivet i all hovedsak er godt, står mange utenfor. I YS Arbeidslivsbarometer for 2018 blir det tydeligere enn noen gang at vi trenger et fininnstilt blikk på utviklingen i arbeidslivet.