Lønnsoppgjøret 2018

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.
Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

YS-LEDEREN MENER:

– Godt oppgjør!

– Mandag 12. mars var startskuddet for det som mange kaller vårens vakreste eventyr, nemlig lønnsoppgjøret. I løpet av de neste månedene skal alle våre fem sektorer forhandle med sine respektive motparter.