Står du utenfor?

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.
Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

YS-LEDEREN MENER:

Perspektivmeldingen: – Kunnskap og investeringer viktig

– Norge kan ikke lenger høste ekstra velferdsgevinster på høy oljepris. Skal vi sikre fortsatt god velferd, må det skapes nye arbeidsplasser i fastlandsbaserte næringer. Her er kunnskap og investeringer viktig.