Står du utenfor?

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisjon.
Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

YS-LEDEREN MENER:

Etterlyser tiltak for å redusere ledigheten

– Regjeringen legger opp til høy oljepengebruk i statsbudsjettet for neste år, men uten at en har prioritert tilstrekkelig med tiltak som reduserer arbeidsledigheten. Jeg er bekymret, sier YS-leder Jorunn Berland.