Står du utenfor?

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.
Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

YS-LEDEREN MENER:

– Hvordan kan vi få flere til å organisere seg?

– På sikt vil en synkende organisasjonsgrad kunne utfordre den norske samarbeidsmodellen. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Derfor har alle de fire hovedorganisasjonene nå gått sammen for å se på hvordan vi kan snu denne utviklingen.