Lønnsoppgjøret

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.
Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

YS-LEDEREN MENER:

– Gode takter fra Høyre og Arbeiderpartiet

– Både Høyre og Arbeiderpartiet foreslår en kompetansereform i sine programutkast. En dugnad for kompetanseheving på alle nivåer i arbeidslivet er hovedgrepet for at vi skal lykkes med omstillingen.