Ferie: Hvilke rettigheter har du?

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.
Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

STYRKE GJENNOM SAMSPILL

YS-LEDEREN MENER:

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

– For de fleste vil 23. mai 2018 gå inn i historien som en helt vanlig, solfylt maidag. For over 800 000 ansatte i offentlig sektor er den derimot en viktig merkedag. Da sa medlemmene i YS, LO og Unio ja til avtalen om ny modell for offentlig tjenestepensjon, fremforhandlet med regjeringen 3. mars.