Lønnsoppgjøret i KS: YS Kommune krever at kjøpekraften sikres

– Våre medlemsgrupper er helt avgjørende for at velferds-Norge skal fungere. I år må det vises også i lønnsoppgjøret. Leder av YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, er krystallklar. Hun setter tydelige krav under årets lønnsoppgjør i kommunene (KS).

Onsdag 21. april møttes partene i kommuneoppgjøret for å utveksle krav i årets mellomoppgjør. Her er forhandlingslederne fotografert ved KS-bygget i Oslo sentrum. Foran fra venstre: Tonje Leborg (Akademikerne), Tor Arne Gangsø (KS) og Steffen Handal (Unio). Bakerst Odd Haldgeir Larsen (LO kommune) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune). Foto: Gunhild Lervåg/YS Media

YS Kommune krever at:

  • Kjøpekraften må sikres.
  • Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn igjen.

– Vi har ikke glemt fjorårets oppgjør. Da forholdt vi oss lojalt til frontfagsrammen på 1,7 prosent. Industrien gjorde det ikke. De tok ut 2,2 prosent. Det har mange av våre medlemmer reagert på. Reaksjonene er forståelige, rettmessige og rimelige. Det er uakseptabelt at de som setter rammen i et år med pandemi og krise, ikke selv følger resultatet, men forventer at alle andre skal gjøre det. Det etterslepet må vi rette opp i nå, sier Thorkildsen.

Mener lønnsvekst må til for å rekruttere kvalifiserte fagfolk

I år ble frontfaget enige om en ramme på 2,7 prosent etter mekling.

– Vi forholder oss til det som et utgangspunkt, men understreker det vi alltid har sagt: Resultatet i frontfaget legger noen føringer. Det er derimot ingen fasit, sier lederen for YS Kommune.

Thorkildsen mener lønnsvekst i offentlig sektor er en forutsetning for å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner. Hvis ikke vil tilliten til frontfagsmodellen svekkes.

YS Kommune vil særlig prioritere fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning og de med 3-årig høyskoleutdanning ved årets oppgjør.

YS Kommune vil også at ledere på alle nivåer skal ha en lønn som står i forhold til dem som de er satt til å lede.

Forhandlingsfristen er satt til midnatt 30. april

– Vi skal ivareta våre medlemmer for å utvikle gode offentlige velferdstjenester med høy kvalitet. Det trenger vi nå og det trenger vi i fremtiden. Derfor er det viktig at medlemmene til YS får sin rettmessige del av verdiskapingen, sier Ruud Thorkildsen.

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 for å komme fram til et resultat.

YS Kommune består av disse YS-forbundene

Delta, Skolelederforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?