Tariffkalender 2023

Her finner du de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS. Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

Dette er de viktigste datoene i hovedoppgjøret 2024. Illustrasjon: Istock

YS Finans

Det ble brudd i forhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge 4. mai. Det er varslet plassoppsigelse for 20 000 ansatte i Finans Norge-området – i hovedsak i bank og forsikring. Det er avtalt mekling mandag 5. juni. En eventuell streik vil tre i kraft tidligst 6. juni.

YS Privat – Virke

YS og Virke har kommet til enighet.

YS Kommune

YS Kommune og KS enige har kommet til enighet. Resultatet vil gi økt kjøpekraft og lønnsramma ligger over resultatet i frontfaget.

YS Stat

Lønnsoppgjøret i staten er i havn med et historisk høyt sentralt lønnstillegg. Resultatet treffer YS Stats medlemsgrupper godt.

YS Spekter

YS Spekter er i mål i de innledende forhandlingene. YS-medlemmene i Spekterområdet er sikret et lønnstillegg på minimum 14 625 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt. Sykehusansatte forhandler senere.

YS Privat

YS og NHO er enige om lønnsoppgjøret og streiken er avsluttet.  Alle YS-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.  

28. februar:  YS’ inntektspolitiske konferanse Hovedstyret i YS vedtok det inntektspolitiske dokumentet.

20. februar: Rapporten fra TBU ble ofentliggjort.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?