Tariffoppgjøret 2020

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare skal forhandle om penger, men også om innholdet eller ordlyden i de forskjellige tariffavtalene. Først ute var det såkalte frontfaget.

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare
Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune overrekker kravene til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri få dager før koronaen traff Norge i mars 2020. Til venstre Parats leder, Unn Kristin Olsen. Arkivfoto: Gorm K. Gaare

Du finner nyheter om de ulike forhandlingene her

I privat sektor foregår årets oppgjør forbundsvist. Det vil si at hvert YS-forbund forhandler direkte med organisasjonene på arbeidsgiversiden.

I Spekterområdet, kommunesektoren og staten er det ikke forbundene som forhandler med motparten. Her foregår forhandlingene på sektornivå. YS-forbundene er organisert i disse fem sektorene:  YS Finans, YS Kommune, YS Privat,  YS Spekter og YS Stat.

I februar vedtok hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet for 2020.

Den gang ga hovedstyret i YS uttrykk for at de hadde helt klare forventninger om økt reallønn. Få uker etter traff koronapandemien Norge og samtlige tariffoppgjør ble utsatt.

Like før sommeren vedtok hovedstyret et tillegg til YS’ inntektspolitiske dokument, på bakgrunn av de økonomiske konsekvensene av pandemien.

– 2020 er et ekstraordinært år. Likevel mener vi det er rom for reallønnsvekst, uttalte YS-leder Erik Kollerud i slutten av juni.

– Vi skal selvfølgelig ha et ansvarlig lønnsoppgjør, som bidrar til å få fart i økonomien og sikre arbeidsplassene. Med positive utsikter for økonomien fremover og en såpass lav prisvekst, mener vi det er rom for reallønnsvekst i år, sa han før sommeren.

Dette blir datoene i høstens forhandlinger – Tariffkalender 2020

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?