Nå starter tariffoppgjørene opp igjen

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare skal forhandle om penger, men også om innholdet eller ordlyden i de forskjellige tariffavtalene. Først ute er det såkalte frontfaget.

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare
Bildet er tatt 10. mars i år, dager før koronapandemien traff Norge og landet ble stengt ned. Her overrekker Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune kravene til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Til venstre Parats leder, Unn Kristin Olsen. Nå er tiden inne for å starte opp forhandlingene igjen. Arkivfoto: Gorm K. Gaare

Slik fungerer tariffavtalene. 

I år foregår dessuten oppgjørene i privat sektor forbundsvist. Det vil si at hvert YS-forbund forhandler direkte med organisasjonene på arbeidsgiversiden. I Spekterområdet, kommunesektoren og staten er det ikke forbundene som forhandler med motparten. Her foregår forhandlingene på sektornivå. I YS er  forbundene organisert i disse fem sektorene:  YS Finans, YS Kommune, YS Privat,  YS Spekter og YS Stat.

YS mener det er rom for reallønnsvekst

I februar vedtok hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet for 2020.

Den gang ga hovedstyret i YS uttrykk for at de hadde helt klare forventninger om økt reallønn. Få uker etter traff koronapandemien Norge og samtlige tariffoppgjør ble utsatt.

Like før sommerferien vedtok hovedstyret et tillegg til YS’ inntektspolitiske dokument, på bakgrunn av de økonomiske konsekvensene av pandemien.

– 2020 er et ekstraordinært år. Likevel mener vi det er rom for reallønnsvekst, uttalte YS-leder Erik Kollerud i slutten av juni.

– Vi skal selvfølgelig ha et ansvarlig lønnsoppgjør, som bidrar til å få fart i økonomien og sikre arbeidsplassene. Med positive utsikter for økonomien fremover og en såpass lav prisvekst, mener vi det er rom for reallønnsvekst i år, sa han før sommeren.

Dette blir datoene i høstens forhandlinger

Mandag 3. august går startskuddet for hovedoppgjøret 2020, med fortsettelse av forhandlingene i det vi kaller «frontfaget». Når disse forhandlingene er sluttført, fortsetter tariffoppgjørene i alle de andre områdene.

Privat sektor

I YS er forbundet Parat part i frontfaget. Parat forhandler direkte med Norsk Industri på Industrioverenskomsten (tariffavtalen i frontfaget). I LO er det Fellesforbundet som fører disse forhandlingene. Både Parat og Fellesforbundet har frist om å komme til enighet med Norsk Industri innen 21. august.

I tillegg skal YS-forbund med medlemmer i privat sektor forhandle på alle de øvrige tariffavtalene, men som ikke omfattes av frontfaget.

Virke

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke organiserer en rekke bedrifter innen handels- og tjenestenæringene. På funksjonærområdet i Virke forhandler YS-forbundene Negotia, Parat og Finansforbundet sammen. Forhandlingene på Funksjonæravtalen foregår 25. til 28. august. Det fins i tillegg en rekke andre tariffavtaler det skal forhandles på fortløpende, blant annet Grossistoverenskomsten 31. august til 2. september.

Spekter

I Spekter starter de innledende, sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger) 25. august, med frist 26. august. YS-forbundene Delta, Parat, YTF, Negotia, Finansforbundet og Stafo har tariffavtaler i Spekter.

Kommunesektoren

I KS er det oppstart 3. september, med frist 15. september. Det er YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, YTF og Stafo som har medlemmer i kommunesektoren.

Staten

I Staten starter forhandlingene 1. september, også de med frist 15. september. I motsetning til de andre tariffområdene, forhandler YS Stat alltid på vegne av YS-forbund med medlemmer i staten .

Finansnæringen

Finansforbundet skal forhandle med Finans Norge 12. til 13. oktober. Området omfatter i overkant av 20.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring.