Tariffkalender 2019

Her finner du de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS. Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

Dette er de viktigste datoene i mellomoppgjøret 2019. Illustrasjon: Istock

Tariffoppgjøret mellom YS og NHO

YS og NHO ble ikke enige under forhandlingene 13. og 14. mars. Nå går oppgjøret til mekling, med frist 31. mars kl. 24.

Tariffoppgjøret mellom YS Spekter og Spekter

Oppstart 2. april

Tariffoppgjøret mellom YS og Virke

Oppstart 3. og 4. april

Tariffoppgjøret mellom YS Kommune og KS

Oppstart 11. april

Tariffoppgjøret mellom YS Stat og Staten

Oppstart 23. april

Tariffoppgjøret mellom YS Finans og Finans Norge

Forhandlinger 25., 26. og 29. april