Internasjonalt arbeid i YS

Internasjonale forhold påvirker arbeidslivet i Norge i stadig større grad. Økt globalisering betyr at økonomi, næringsliv, produksjon og arbeidskraft blir mer mobil. Det gir både muligheter og utfordringer for norske virksomheter, arbeidsplasser og lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig arbeider millioner av arbeidstakere verden over under svært dårlige forhold.

YS’ internasjonale arbeid hviler på to hovedpilarer:
– Internasjonal solidaritet
– Globalisering av arbeids- og næringsliv

Gjennom samarbeid over landegrensene skal YS bidra til utjevning og et godt arbeidsliv for alle.

Gjennom samarbeid over landegrensene skal YS bidra til utjevning og et godt arbeidsliv for alle.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?