YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av over 25 000 statlige medlemmer i tretten YS-forbund.

YS Stat har egen kampanjeside.

Følgende YS-forbund utgjør YS Stat
AVYO
Befalets Fellesorganisasjon
Bibliotekarforbundet
Delta
Lærernes Yrkesforbund
Norges Politilederlag
Norsk Tollerforbund
Parat
Personellforbundet
Skatteetatens Landsforbund
Stafo
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Skolelederforbundet

Medlemmene representerer alle deler og alle nivåer av statsforvaltningen. Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD), ved Statens personaldirektør er arbeidsgivermotpart.

YS Stat er organisert med eget styre og egne administrative ressurser i YS-sekretariatet.
Tlf: 21 01 36 00
E-post: stat@ys.no

YS Stat ledes av Pål N Arnesen
Mobil: 916 38 608
E-post: paal.arnesen@ys.no

Sekretariatet består av:

Seniorrådgiver Tore Leirfall
Mobil: 90 12 05 34
E-post: tore.leirfall@ys.no

Juridisk rådgiver Daniel F. Fundingsrud
Mobil: 95 11 71 91
E-post: daniel.fundingsrud@ys.no

Seniorkonsulent Eva Lorentzen
Mobil: 95 75 45 45
E-post: eva.lorentzen@ys.no