Kongress og YS-konferansen 2018

Onsdag 31. oktober gjennomførte YS kongress.

Her ble det det blant annet valgt ny YS-leder. Kongressen er øverste myndighet i YS og avholdes hvert fjerde år. Kongressen skal blant annet vedta YS’ politiske program og økonomiplan, behandle innkomne saker og velge YS-leder, 1. og 2. nestleder. I 2018 vedtok kongressen også YS’ utviklingsstrategi for 2018 til 2022.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?