Tariffkalender 2022

Dette er de viktigste datoene i hovedoppgjøret 2022. Illustrasjon: Istock

YS Stat

Oppstart onsdag 20. april med kravoverlevering. Forhandlingsbrudd 29. april. Partene har etter dette frist til å bli enige gjennom mekling innen kl. 24.00 23. mai, (natt til 24. mai). En eventuell streik vil tidligst iverksettes fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 24. mai.

YS Kommune

6. april leverte YS Kommune sine krav til KS. Forhandlingsbrudd 29. april. Partene har etter dette frist til å bli enige gjennom mekling innen kl. 24.00 23. mai, (natt til 24. mai). En eventuell streik vil tidligst iverksettes fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 24. mai.

Oslo Kommune

Kravoverlevering 20. april. Forhandlingsbrudd 29. april. Partene har etter dette frist til å bli enige gjennom mekling innen kl. 24.00 23. mai, (natt til 24. mai). En eventuell streik vil tidligst iverksettes fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 24. mai.

Samfunnsbedriftene: Bedriftsavtalen: 10. og 11. mai og Energiavtalene: 13., 23. og 24.mai

YS Finans

Kravoverlevering 20. april. Partene kom til enighet 22. april.

YS Spekter

6. april ble YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter enige i de innledende forhandlingene.

Helse: Her starter forhandlingene etter av kommuneoppgjøret er ferdig.

YS Privat

NHO og Parat/SAFE  kom til enighet i frontfaget 2. april.

YS-forbundene Finansforbundet, Delta, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet leverte sine krav til Arbeidsgiverforingen Virke 4. april.

Finansforbundet, Negotia og Parat har valgt å sette forhandlingene på pause frem til 5. mai.

1. mars: YS arrangerte sin inntektspolitiske konferanse og vedtok inntektspolitisk dokument.

18. februar: Rapporten fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)
ble offentliggjort.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?