Koronakrisen

Arbeidslivet er i en alvorlig situasjon på grunn av kronaviruset.  YS og YS-forbundene gjør alt vi kan for å ivareta arbeidstakerne.

På denne siden finner du informasjon om dine rettigheter og plikter i forbindelse med epidemien.

På denen siden finenr du artikler om de endringene som skal avhjelpe deg som arbeidstaker, samt tiltak rettet inn mot arbeids- og næringslivet generelt.

Du finner informasjon om forhandlingsområdene i YS her:
YS Finans
YS Kommune
YS Privat 
YS Spekter 
YS Stat

Følg alltid rådene fra helsemyndighetene!