Koronakrisen

Arbeidslivet er i en alvorlig situasjon på grunn av kronaviruset.  YS og YS-forbundene gjør alt vi kan for å ivareta arbeidstakerne.

Vi informerer deg om dine rettigheter og plikter i forbindelse med pandemien.

Under finner du artikler om de endringene som skal hjelpe deg som arbeidstaker, samt tiltak rettet inn mot arbeids- og næringslivet generelt.

Dette er forhandlingsområdene i YS:
YS Finans
YS Kommune
YS Privat 
YS Spekter 
YS Stat

Følg alltid rådene fra helsemyndighetene!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?